xKatka bloguje

5

Pohoda 2016 mojimi očami

Naposledy som bola na Pohode v roku 2014 a pred tým 2013. 2015 sa nepodarilo, na 2016 som sa tešila..

1

Ako bolo na 9. affiliate konferencii?

Na affiliate konferenciu som išla už druhýkrát. Prvýkrát som mala tú česť v novembri – na 8. affiliate konferencii. Vďaka tomu som mohla porovnať, čo sa zlepšilo a čo sa, naopak, zhoršilo. Ako veľké...