Boj s colnicou – čo všetko potrebujete na precelenie zásielky. Súkromná, fyzická, právnická osoba

Vždy platí, že zásielka sa musí precliť do 12 dní od príchodu na Slovensko, v opačnom prípade sa automaticky z colných zákonov SR musí vrátiť späť do krajiny odosielateľa !!! (pičovina jak mraky a že podnikaj v tomto štáte)

Súkromná osoba potrebuje:

 • splnomocnenie – že vás dopravná spoločnosť bude zastupovať v colnom konaní (netreba ak to idete osobne riešiť na colnicu). Formulár DHL tu
 • kópiu občianskeho preukazu (obe strany) . V prípade, že sa adresa na OP nezhoduje s adresou na faktúre, treba doplniť túto adresu do Splnomocnenia ako adresu doručenia (netreba ak to idete osobne riešiť na colnicu, oni si spravia kópiu)
 • bližšie špecifikovať tovar v zásielke – napíšte presne čo to je, z akého materiálu je to vyrobené, prípadne aj na čo sa to používa. Ak sa jedná o oblečenie potrebujete presne popísať aké
 • doklad o zaplatení zásielky (výpis z účtu, pohyby na účte, internet banking [stačí screenshot], western union alebo paypal)  – objednávka NIE JE doklad o zaplatení.  NA DOKLADE MUSÍ BYŤ AJ MENO PLATITEĽA – Ak sa meno nezhoduje s vašim potrebujete k tomu napísať aj čestné prehlásenie, prečo vaše meno nesedí na platbe

Výška colného dlhu sa vypočítava z dokladu o platbe. Colný dlh je približne 30% (CLO + DPH) z ceny dokladu o platbe. Pri sumách do 150€ sa clo neplatí (ale nedám za to ruku do ohňa).

Fyzická/právnická osoba potrebuje:

 • Komisionárska zmluva – slúži na zastupovanie vašej spoločnosti v colnom konaní (dostanete od dopravnej spoločnosti)
 • aktuálny Výpis z Obchodného / Živnostenského registra (môže byť starší ako 3 mesiace)
 • prehlásenie o prevádzke (ak sa adresa na faktúre nezhoduje s údajmi podľa OR) Formulár – Prehlásenie o prevádzke
 • ak ste platcami DPH aj SK Kartičku (Potvrdenie o pridelení DIČ –  ružová kartička)
 • bližšie špecifikovať tovar v zásielke – napíšte presne čo to je, z akého materiálu je to vyrobené, prípadne aj na čo sa to používa. Ak sa jedná o oblečenie potrebujete presne popísať aké
 • faktúra
 • spôsob úhrady CP – dá sa hradiť bankovým prevodom alebo v hotovosti kuriérovi pri preberaní zásielky (Ak je uvedená dodacia podmienka DDP –  delivery duty paid, colný dlh nehradíte, je preúčtovaní odosielateľovi)
 • číslo EORI (ako získať toto číslo nájdete dole)

Pre pridelenie EORI čísla potrebujete (celý postup aj na stránke colnej správy):

1.  Jeden z nasledujúcich výpisov (originál, nie starší ako 6 mesiacov, stačí fotka) z

 • obchodného registra
 • živnostenského registra
 • registra občianskych združení
 • registra neziskových organizácií
 • registra združení obcí
 • registra neinvestičných fondov
 • registra strán
 • registra záujmových združení právnických osôb
 • registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • registra organizácií s medzinárodným prvkom
 • registra nadácií
 • a iné

2. Osvedčenie o registrácii a pridelení IČ DPH prípadne DIČ (fotka ružovej alebo tmavomodrej kartičky)

3. Osvedčenie alebo potvrdenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty v inom štáte (ak je subjekt registrovaný aj v inom štáte)

4. Číslo osobitného účtu daňovníka – pomocou rodného čísla alebo DIČ-a zistíte tu.

5. Vyplnenú žiadosť o pridelenie EORI číslaformulár tu.

To celé zaslať:

 1. e-mailom (za 2h som to mala vybavené): EORI@financnasprava.sk ; v predmete správy je potrebné uvádzať názov hospodárskeho subjektu
 2. faxom: +421 52 7142841; na faxovom prístroji je potrebné nastaviť vyššie rozlíšenie
 3. poštou: Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie výmeny informácií o rizikách, Karpatská 13, Poprad, 05801

PS: Ak by niektoré linky časom nefungovali, prosím napíšte mi to do komentára.

You may also like...

Zanechajte komentár

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.