Štúdium vzťahu medzi rekurentnou neurónovou sieťou s logickými neurónmi a konečnostavovým automatom

Slovenská technická univerzita - Fakulta informatiky a informačných technológii
Ekonomická univerzita - Fakulta hospodárskej informatiky